08-Maig-XXI

Autor:
Aquell ser, que dedica el seu temps a crear.
Tot plegat, en la seva grandíssima amplitud.
No només serà un obsequi, més meditat, pròxim, únic, amb càrrega emotiva, col·laborativa, personal i diferent del normal.
Estareu regalant passió, temps, determinació, somnis, fe, esperança, lluita, sacrifici, il·lusió i potser, ajudeu a realitzar somnis aliens.

Ot

Marta Labori

Autor:
Aquel ser, que dedica su tiempo a crear.
Todo ello, en su grandísima amplitud.
No sólo será un obsequio, más meditado, cercano, único, con carga emotiva, colaborativa, personal y diferente de lo normal.
Estaréis regalando pasión, tiempo, determinación, sueños, fe, esperanza, lucha, sacrificio, ilusión y quizás, ayude a realizar sueños ajenos.

Ot

Convivència social:

El meu concepte sembla estar molt allunyat del pensament general.

A casa de cada un, el que vulgui, amb respecte pels veïns.

A casa de tots, no es pot permetre continuar deixant guanyar els bruts, maleducats, malcarats, sobrevalorats. Mediocres que amb la seva altivesa i menyspreu a viure en societat, imposen la seva mala conducta.

Per això aquest petit conte escrit en quarantena.

Ot

Descarrega Gratuïta

Convivencia social:

Mi concepto parece estar muy alejado del pensamiento general.

En casa de cada uno, lo que quiera, con respeto por los vecinos.

En casa de todos, no se puede permitir continuar dejando ganar los sucios, maleducados, hoscos, sobrevalorados. Mediocres que con su altivez y desprecio a vivir en sociedad, imponen su mala conducta.

Por eso este pequeño cuento escrito en cuarentena.

Ot

Plantes amb opció;

Visc en una ciutat mancada de vida vegetal.(pel meu gust)
Regalar una planta viva, és més positiu.

Atorgues goig i responsabilitat per una altra vida.
Contemplar-les em fa no mirar el terra ple de brutícia.

Els ‘únics culpables són;

Personal que no cal, que no respecte l’espai de tots.

Ot

Diferent a Sant Jordi

Plantas con opción;

Vivo en una ciudad carente de vida vegetal. (Para mi gusto)
Regalar una planta viva, es más positivo.

Otorgas gozo y responsabilidad para otra vida.
Contemplarlas me hace no mirar el suelo lleno de suciedad.

Los únicos culpables son;

Personal que no es necesario, que no respeta el espacio de tod@s.

Ot

Please follow and like us:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *