Temps S

Temps S Si no estiguessis tan ocupada.Et convidaria a passar temps .Ens podríem ajudar a ser més feliços.Si donéssim temps al coneixement.Sense adonar-nos-en seríem vellets.Enamorats del temps compartit.Il·lusions d’un que voldria temps amb tu.Mil somriures i somnis a realitzar.Molt més, si trobes temps per conjugar. Ot2MCopyright ©

Temps S